Chính sánh riêng tư

Cơ sở sản xuất lông mi nhân tạo Việt Thủy
Địa chỉ : 117B/2, khu phố 2, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.
Điện thoại :   (072) 3 761 602
Di động : 01668363100
Website : www.eyelashvn.com
E-mail : longminhantao@yahoo.com